De sämsta argumenten för kärnkraft

Jag har hunnit vänja mig vid att kärnkraftsfrågan dominerar i varje diskussion om el- och energiförsörjningen. Men jag har ännu inte vant mig vid de allt sämre och svepande argumenten för kärnkraft som används i politiska debatter om vår elförsörjning. Vi som är skeptiska till kärnkraft kan erkänna att det finns en del goda argument […]

Är alla företag för viktiga för att falla?

Vi befinner oss i slutet av april 2020 och det finns en fortsatt stor uppslutning kring regeringens Coronastrategi. Förutom på en punkt. Oppositionen, framför allt moderaterna, men även regeringens samarbetspartier L och C, vill se betydligt större statligt stöd till näringslivet. Det känns lite surrealistiskt att de som ogillar statliga stöd mest i normala fall, […]

Går det ”objektivt” bra för USA:s ekonomi?

Den 4:e februari höll Donald Trump sitt ”State of the Union”-tal. Där lovprisade han, som de flesta presidenter före honom, den egna insatsen för landet. Kommentatorerna i USA såväl som i Sverige anser att Trump gjorde bra ifrån sig. Han höll sig borta från de mest kontroversiella ämnena och undvek den mest uppslitande konfrontativa retoriken. […]

Åt vem har SD rätt att peka finger?

I en debatt i SvT:s aktuellt den 27 augusti 2019, om gängvåld och skjutningar, ville Nyamko Sabuni att vi började diskutera lösningar istället för att peka finger åt varandras senfärdighet. Hon menade att vi alla hade anledning till självrannsakan. Underförstått att vi inte gjort tillräckligt för att undvika den situation vi är i nu. Jimmie […]

Kärnkraftsdebatt 2.0

Vem hade trott att kärnkraften skulle bli en het fråga 2019? Vi hittar tidigare kärnkraftsmotståndare som bytt sida i skuggan av klimathotet. Vi har ingenjörer och teknikoptimister som ser det som ett slöseri att inte utnyttja tekniska lösningar som kan gynna mänskligheten. Och så har vi opportunisterna. De som aldrig brytt sig om miljö- och […]

Är det mindre demokrati vi behöver?

Finns det frågor som det demokratiska systemet inte klarar av att lösa? Måste vi pausa demokratin för att lösa klimatproblemen? Ligger det något i att Kinas ekonomiska tillväxt och radikala miljöpolitik utgör ett bevis för att andra politiska system än liberala demokratier är att föredra? Det får vi verkligen inte hoppas! Låt oss inte ens […]

Att bygga halmgubbe av Trump

Det är inte bara Donald Trump som är intressant som politiskt fenomen. Även kritiken mot Trump är värd att studera. Det finns mängder av rättvis kritik att rikta mot Trump, såväl när det gäller hans politik som hans val av rådgivare och, inte minst, hans svepande kritik mot medier. Därför är det lätt att förvånas […]

Många skäl att vara optimist inför utvecklingen i världen

Låt oss för ett ögonblick fokusera på allt positivt som händer i världen. Det kan kännas lite ovant, men det är nyttigt. Inte bara därför att vi alla mår lite bättre av att tänka på annat än problem och hot, utan därför att det finns goda skäl att på rationella grunder vara optimist om världens […]

Populism, demagogi och sanning

I någon mening behöver alla politiker och politiska partier vara populister, det vill säga beredda att anpassa sin politik efter de aktuella stämningar och åsikter som råder bland medborgarna. Det behöver inte vara något problem, så länge det finns en ambition att komma någorlunda överens med begreppen sanning och förnuft. Det är när populismen kombineras med […]

De viktigaste frågorna är obesvarade

När Mehmet Kaplan avgick blev många förvånade över det stöd han har i Miljöpartiet och lika många irriterade över att paritets ledning inte tog avstånd från honom. Det som sagts och skrivits under processen väcker en hel del frågor och det som kommit fram har onekligen varit intressant, men inte främst av de skäl som angivits. […]