Snabbrecension: Walter Isacsson – Steve Jobs en biografi

Våren och sommaren 2013 läste jag ett antal böcker av blandad kvalitet. I syfte att komma ihåg vilka jag vill rekommendera och inte, har jag skrivit några snabbrecensioner.

Biografin om Steve Jobs är välgjord och detaljerad. Den handlar naturligtvis om Steve jobs som person, men också om den tid då den moderna IT-industrin i Silicon Valley växte fram. Boken bygger på gedigna intervjuer och ordentlig research genomförd under lång tid. Det är tydligt att Isacsson har höga ambitioner med boken. I beskrivningen av Jobs lyckas han bra. Det blir givetvis lite schabloniserande och något idoliserande. Isacsson försöker lyfta fram mindre smickrande sidor av Jobs och låter förstå att det är vad Jobs önskade. DEt går hyggligt, men något djupare porträtt är det inte. Men sakligt och läsvärt, jämfört med det mesta andra man läser om kända personer. Beskrivningen av hur IT-branschen växte fram blir däremot mycket levande. Även om syftet inte är att ge en korrekt eller uttömmande historiebeskrivning, blir det en av de bästa redogörelserna för hur branschen för processorer och persondatorer växte fram. Det är skrivet ur Apples synvinkel förstås, men man får indirekt en bra bild av vilka företag som var ledande och vilka som inspirerades av vilka. Om Steve jobs kan man dra slutsatsen att han verkligen var en rätt säregen person. Ett geni på många sätt och på senare år dessutom en allt bättre ledare. Att han hade en så stor personlig inblandning i Pixars affärsmässiga framgångar, var dessutom en intressant nyhet för mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *