Rosengårdrapport II – riktiga terrorister

Bakgrund:
2009 fick vi – Försvarets Viktiga Grupp för Seriös Forskning på Riktigt – i uppdrag av ingen mindre än Regeringen att bekräfta att radikala muslimer också kan vara farliga. Det lyckades vi med genom att hitta personer i Malmö som inte bara visste vad de pratade om, utan som också kunde bekräfta att radikala muslimer finns och är lite läskiga. Särskilt i Rosengård.

Resultatet blev en omskriven rapport kallad: ”Rosengårdrapporten – rykten om hot mot demokratin i ett vidrigt område” Den blev ett riktigt klickmonster på sin tid.

Eftersom rapporten inte alls beskrev, eller kunde förutse, det som är på tapeten nu: terrorister som faktiskt utför attentat och personer som åker till Syrien för att bli IS-krigare, behöver vi ta fram en ny rapport, som kan slå fast att vi ändå kom fram till något väsentligt i den förra rapporten.

Kritiken
Den kritik som riktades mot Rosengårdrapporten handlade främst om hårklyverier om att vi presenterade svar på frågor vi aldrig hade ställt och drog slutsatser om sådant som inte hade kommit fram i vår undersökning. En del gjorde också ett nummer av att vi frågade explicit efter radikala muslimer i Rosengård och menade att det bidrog till att vi fick så många belägg för att det finns radikala muslimer i Rosengård. Men – som vi svarat i många debatter efter det: Det var aldrig meningen att rapporten skulle nå upp till de fancy-pancy krav som finakademiker ställer och förresten verkar vänsterfolk ha väldigt svårt att erkänna att det finns ondska även i förorten. Vi tänkte skriva ”bland invandrare” i förra meningen, men vi aktar oss noga för att peka ut någon specifik grupp. Förutom de icke specificerade muslimer i Rosengård som svepande beskrivs som samhällsomstörtande förstås.

Upprättelsen
Kritiken tystnade och vi har sent omsider fått upprättelse. Nu är radikal islamism en stapelvara bland artiklar och debattörer. Vi tror att vår rapport hjälpte till att öppna upp för den debatten. Det och att IS bildades. Och att talibanerna tog över allt mer i Afghanistan. Och att Sverige sedan dess deltagit i konflikter i Libyen, Irak, Afghanistan och Mali. Och att det förekommit flera islamistiska terrorattentat i Europa. Och att EU-länder deltar aktivt i kriget i Syrien. Men mest vår rapport.

Nu visar det sig dessutom att en misstänkt terrorist har bott i just Rosengård! Som vår rapport handlade om! Vad sa ni nu, ni kritiker! Vänsternaivisterna hade fel och vi hade rätt.

Visserligen skrev vi ingenting om just terrorattentat, men visst pratade vi väl en del om hot och våld och så. Dessutom använde vi ju ordet ”rekrytering” som blivit på modet sedan det här med IS-krigare kom in i bilden.

Tyvärr inser inte alla att vår rapport inte bara förutsåg alla dessa problem, utan också beskrev hur man skulle lösa dem. Inte på det tydliga och handfasta sätt som Mona Sahlin gjort senare, men på ett subtilt och underförstått sätt.

Nu vill vi ta tillbaka initiativet och därför genomför vi en ny studie, som ska resultera i en ny rapport, där vi bevisar att vi kan massor, inte bara om subtila och indirekta hot mot demokratin, utan faktiskt också om terrorism och andra saker som är lika aktuella och viktiga. 

Metod
Metod och metod. Vi gör som förra gången och hittar några insatta personer som jobbar i verklighetens Rosengård och så ställer vi lite frågor till dem. Vi breddar oss dessutom den här gången. Inte så att vi letar efter någon att fråga som bor i Rosengård, men däremot kommer vi att fråga en del experter på terrorism om hur det är där.

Vi kommer att hänvisa till viktiga källor inom SÄPO och olika europeiska underrättelsetjänster i perifera frågor som inte direkt har med vår rapport att göra, men som ändå visar på viktiga samband.

Det mest utmärkande för vår rapport är helhetsbedömningen. Vi är inte ute efter en torr akademisk text som problematiserar beskrivningar och intervjusvar eller som bygger på någon tråkig tolkningsmodell. Vår modell är helhet och sanning såsom vi känner den.

Handen på hjärtat: vi vet ju hur det ligger till. Allt som krävs är ju att hitta några som har riktiga kunskaper om läget på marken, som kan bekräfta det vi redan vet.

Avgränsningar
Den här studien handlar om hur radikal islamism kan leda till terrorism. Men eftersom det är så populärt med avgränsningar, smalnar vi av studien till att gälla: ”finns det radikala muslimer i Rosengård som liknar sådana som blivit jihadister eller terrorister eller som på andra sätt beter sig misstänkt”?

Fakta om Rosengård
Alla rykten om Rosengård stämmer. Det är fullt av utlänningar. Många är muslimer. Några fuskar med bidrag, säkert rätt många. Det finns drösvis med moskéer, ibland i källare. En del religiösa är fanatiska. Andra är rädda för fanatismen och vill inte att deras barn ska bli terrorister. Det är fakta.

Malmös snack om att mycket blir bättre i Rosengård och att kriminaliteten verkar minska på grund av det samarbete vi kunde berätta om redan i vår första rapport, ska vi inte låta grumla sikten. Det är rätt lätt att hitta skumma människor, rädda människor, fanatiker och utflyttade som kan bekräfta bilden av att det säkert finns riktigt farliga människor där också.

Våra frågor
I syfte att ge sken av öppenhet och transparens, berättar vi vilka frågor vi avser att ställa till de personer vi intervjuar. De exakta svaren kommer vi inte att publicera och inte heller någon sammanställning av hur många som svarat på varje fråga. Istället använder vi vår framgångsrika metod att sammanställa vår bedömning av svaren. Ingen är betjänt av att läsa sida upp och sida ner med exakta intervjusvar, eller ens en kategorisering av de olika svaren. Det här är komplexa grejer som vi tror det är bäst att vi sköter om. Dessutom kommer alltihop att bättre hänga ihop med våra slutsatser på det sättet. Nå, här är våra frågor:

 1. Vilka tecken på att det finns terrorister i Rosengård har du sett?
 2. Tror du att den extremism som finns i Rosengård, ökar risken för ett hårdare klimat/mer våld/bombattentat/terroristresor etc?
 3. Finns det människor (i Rosengård) som uppvisar just de kännetecken på islamism/jihadism/terrorism som vi har sett hos dem som utfört attentat i Europa? (skägg/falska leenden/vapen/ misstänkta väskor/avhuggna huvuden)
 4. Hur är det med rädslan för terrorism /stoltheten över martyrer bland invånarna i Rosengård?

Intervjupersoner
Vi återkommer till flera av de personer vi frågade i förra rapporten. Några av dem hade ju fantastiska insikter, som låg till grund för de delar av rapporten som verkligen gav matnyttig information. Men så har vi lagt till några andra personer också. Bry er inte om hur urvalet skett eller vilka som är nya. Det är 2 poliser, 6 som representerar kommunen på något sätt, 4 kan sägas vara professionella när det gäller ungdomar och ett hemligt antal arbetar med underrättelseverksamhet på hemliga ställen.

De här personerna har intervjuats genom en särskild metod som går ut på att man inte bara ställer frågorna, utan dessutom är mycket noggrann när det gäller att lyssna på svaren. Metoden har utarbetats av erfarna intervjuare och förhörsledare inom underrättelsetjänster runt om i världen och har därför ett hemligt namn. Vi har strikt och systematiskt följt vår intervjuplan, med undantag av de helt andra frågor vi lagt till spontant där det har varit motiverat.

Sammanfattning av intervjusvaren
Intervjusvaren visar att det ingalunda blivit bättre de senaste åren, utan snarare värre, samt att det sannolikt finns mycket farliga personer i Rosengård. Det här är det viktigaste av det vi har fått veta genom vår unika intervjumetod:

 • Några – och dessutom ett ökande antal – är verkligen rädda för terrorister
 • Nästan alla känner någon som ser ut som en terrorist
 • Trångboddheten gör att många tvingas flytta från sina familjer, till exempel till Syrien, där de riskerar att bli avhumaniserade
 • Några källarmoskéer är inte riktiga moskéer utan hätska värvningsklubbar styrda av IS. De ligger inte ens i källare, utan finns överallt, framför allt på webben.
 • Kriminalitet och vapen har alltid funnits i Rosengård, men det upplevs som värre nu, när de finns i händerna på terrorister
 • Det säljs alltmer konstgödsel i Sverige, men i Rosengård finns inga koloniträdgårdar alls
 • Många ungdomar går inte i skolan som de ska. Antagligen tittar de på IS-filmer istället.

Analys
Analysdelen – vår hemmaplan! Luta er tillbaka och njut, för här blir det åka av. Som vanligt är det inte lätt för ett otränat öga att se kopplingen mellan själva studien och vår analys, men det bevisar bara hur oumbärlig vår kompetens är när rapporter av det här slaget ska tas fram.

Av intervjusvaren och våra hemliga underrättelsekällor kan vi dra slutsatsen att det finns minst 15 personer i Rosengård med avsikt och förmåga att begå attentat i Sverige eller övriga Europa. Det är inte så troligt att de spränger något i Rosengård, även om man inte ska utesluta det, med tanke på olycksrisker och alltmer bråk mellan muslimska grupper.

Därutöver finns det mellan 27 och 11 000 personer med kopplingar till Rosengård, som har avsikt men inte förmåga att begå attentat. Med tanke på hur lätt det sägs vara att lära sig tillverka bomber, kan man tänka sig att de flesta av dessa snabbt kan skaffa sig även förmåga att begå attentat.

Hur många som har förmåga, men inte avsikt att begå attentat är lite osäkert, men enligt våra källor är det tillräckligt många för att inge oro av andra graden, vilket betyder att det inte är någon idé att reagera om man ser något misstänkt.

Malmö och Rosengård hamnar på en sammanlagd risknivå som är lägre än i Aleppo, men högre än det var i centrala Köpenhamn för 50 år sedan. Åtminstone om man begränsar sig till risken för islamistisk terrorism utförd av personer med kopplingar till Rosengård. 

Åtgärder
Våra intervjupersoner, som har faktiskt kunskap om vad som fungerar, säger att man måste agera på flera sätt och med olika metoder för att hindra terrorismen att växa i Rosengård.  Den lite annorlunda tonen i punkterna nedan, beror på att det är våra intervjuoffers oskolade synpunkter som tillåts komma fram helt oredigerade. Det här är vad de framför allt säger om läget och framtiden:

Den aktuella flyktingsituationen har mycket lite med terrorister i Rosengård att göra, eftersom praktiskt taget alla som identifierats som våldsbejakande extremister är födda i Europa.

Att Rosengård långsamt blir tryggare och att den synliga kriminaliteten minskar är utmärkt, men det är inte säkert att det minskar risken för att terrorister gömmer sig där. Möjligen på sikt, eftersom det förbättrade läget långsamt leder till större förtroende för polisen och därmed ett bättre samarbetsklimat.

Man måste fortsätta att ta de familjer på allvar som varnar för att deras barn har blivit extrema.

De samarbeten som vuxit fram mellan SÄPO, Polisen och kommunen bör fortsätta att utvecklas, gärna på det sätt som samordnaren mot våldsbejakande extremism har föreslagit.

Så, nu när vi utan egentlig förvanskning citerat de viktigaste förslagen från våra kunniga intervjupersoner har vi faktiskt levererat en del verkliga insikter. Men vi kan ju inte släppa rapporten utan att vinkla till det på något meningslöst sätt på slutet. Låt oss därför avsluta med att varna för att terrorister kan komma från, eller resa till Rosengård även framöver och att man gör bäst i att känna till det och lyssna på oss. Annars kan det gå som förra gången.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *