Rosengårdrapport II – riktiga terrorister

Bakgrund: 2009 fick vi – Försvarets Viktiga Grupp för Seriös Forskning på Riktigt – i uppdrag av ingen mindre än Regeringen att bekräfta att radikala muslimer också kan vara farliga. Det lyckades vi med genom att hitta personer i Malmö som inte bara visste vad de pratade om, utan som också kunde bekräfta att radikala […]

Förstår de verkligen inte vad de bidrar till?

Det gick så fort. Debatten om flyktingar, migration, integration och terrorism slog över, från att ha varit vad jag skulle kalla öppen och liberal, till att bli inskränkt och hätsk. Vi som varit oroliga för den danska debatten, en ond cirkel där migrationspolitiska åtstramningar bekräftat ett hätskt samtalsklimat, som i sin tur lett till ytterligare tuffa […]

Företag utan företagsanavar

Under ”dotcom”-eran på 90-talet, räknades alla möjliga sorters företag med något slags försäljning via webben till kategorin IT-företag. Ett misslyckat klädföretag som Boo.com attraherade riskkapital genom att räknas som just ett ”dotcom”-bolag, där värderingen baserades på kunskap om hur man bygger en databas av möjliga kunder, snarare än kunskap om inköp, lager och distribution av de varor […]

Spara på orden ”katastrof” och kollaps”.

Antalet asylsökande till Sverige har ökat drastiskt de senaste månaderna. Man kan välja att se det som ett stort problem eller inte. Själv hör jag till dem som anser att ett uthålligt asylmottagande av den här storleksordningen skulle kräva stora förändringar i vårt samhälle, förändringar som jag personligen gärna avstår ifrån. Jag kan lova att […]

IS som stat imponerar inte

IS framgångar förskräcker och fascinerar. Deras förmåga att lägga under sig stora landområden och att rekrytera personer till sitt kalifatbygge har överraskat de flesta. Framgångarna blir omskrivna, vilket lockar fler att ansluta sig, vilket i sin tur gör dem allt starkare. Nu kommer beskrivningar om att de lanserar en egen valuta och att de dessutom […]

De nya Kristdemokraterna

Jag hör till dem som har gissat att Sverigedemokraterna med tiden skulle behöva släppa sin mest aggressiva antiinvandringspolitik för att istället profilera sig åt ett mer allmänt konservativt håll, i riktning mot ett kristet högerparti. Det finns en hel del som talar för att det finns utrymme för ett tydligt konservativt parti i Sverige. Frågan har […]

Att vara emot vinst

Den nuvarande regeringen, men framför allt vänsterpartiet, driver frågan om att förbjuda vinster i välfärden. Ett genomgripande vinstförbud är inte vad den sittande regeringen helst vill ha, men de har kommit överens med Vänsterpartiet om att tillsätta en utredning om möjliga vinstbegränsningar. Flera opinionsmätningar visar att många människor i Sverige är skeptiska till att företag som driver […]

En tävling utan segrare.

Efter det senaste riksdagsvalet har allt förändrats. Argumenten för den flyktingpolitik som gällde för ett halvår sedan anses plötsligt helt förlegade. Partier som står fast vid sina åsikter från valrörelsen, avkrävs numera besked om åtgärder. Svensk media, som för bara fyra, fem år sedan betraktade Sverigedemokraterna som paria, har nu deras formuleringar som utgångspunkt i […]

Sverigedemokraterna i framtiden

Vad kommer att hända med Sverigedemokraterna? Kommer övriga partier att fortsätta isolera dem? Eller luckras motståndet upp? Kommer SD att ändra sin migrationspolitik, eller kommer övriga istället att närma sig dem? En trolig utveckling är att isoleringen hävs, att SD ändrar sin migrationspolitik och faktiskt även i övrigt ändrar inriktning och blir ett annat slags parti. […]