Är 40 miljoner i gymnasiereklam för mycket?

I SvD den 21 augusti publicerades en artikel om gymnasieskolan. Den handlade om att skolorna gör reklam för sin verksamhet för att locka elever. I en tidigare artikel om gymnasieskolan har det svåra konkurrensläget i en tid med minskat antal elever beskrivits. Den nu aktuella artikeln gör en poäng av att konkurrensen tvingar skolorna att […]

Tysk tillväxt

De senaste dagarna har vi sett rubriker om att tillväxten i Tyskland avtar. (Bland annat i SvD och DN). I Dagens Industri betonas istället att tillväxten i kvartal 2 var högre än förväntat. Säger siffrorna för kvartal 2 något alls om vart Tyskland är på väg, egentligen? Vad som är en bra eller en dålig […]

SvD på hal is

Svenska Dagbladet har den senaste tiden genomfört en mycket lyckad och uppmärksammad kampanj där man bett alla som vill delta att ange vad de har för räntesats på sina bolån. Över 20 000 personer har enligt uppgift svarat och kampanjen har fått ett brett stöd från bland annat aftonbladet.se som uppmanat sina läsare att delta. […]